Rajce leto - 🧡 Řidiči kamionů nebudou muset ve výjimečných situacích dodržovat přestávky

Rajce leto

Leto rajce

Leto rajce

Leto rajce

Leto rajce

Leto rajce

Leto rajce

Leto rajce

Leto rajce

Leto rajce

Leto rajce

Balíček také rozšiřuje definici takzvaného velkého vozidla o nákladní vozidla a soupravy o hmotnosti od 2,5 do 3,5 tuny, což jsou hlavně velké dodávky, pokud provozují mezinárodní silniční dopravu, případně takzvanou kabotáž, tedy silniční dopravu v zemi, v níž nesídlí.

  • Upravuje přístup na trh nákladní dopravy, vysílání zaměstnanců v dopravě a má zlepšit pracovní podmínky řidičů.

  • Novelu silničního zákona, která to umožní, schválila Sněmovna.

  • Nová pravidla mají zamezit situacím, kdy některé zejména západoevropské státy vyžadovaly vyplácet řidičům minimální mzdu ve výši země, kterou právě projíždí.

Povinnost mít tachograf na ně podle balíčku dopadne až v roce 2026.

  • V případě vozidel sloužících k výcviku žadatelů o řidičské oprávnění nebo průkaz profesní způsobilosti řidiče nebude nutné v tomto vozidle používat tachograf, i kdyby jím bylo vozidlo vybaveno.

  • .

  • Důvodem bude například podstatné zhoršení sjízdnosti silnice, případně ochrana života, majetku a zdraví.
2022 hg.palaso.org Rajce leto